Nowe technologie

Leczenie implantologiczne ma wiele zalet w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnych protez zębowych. Implanty stanowią naturalną alternatywę dla zdrowych zębów, nie tylko zastępując koronę, ale także zakotwiczając ząb w kości szczęki lub żuchwy.