Implanty - informacja dla pacjenta

Leczenie implantologiczne ma wiele zalet w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnych protez zębowych. Implanty stanowią naturalną alternatywę dla zdrowych zębów, nie tylko zastępując koronę, ale także zakotwiczając ząb w kości szczęki lub żuchwy. Dzięki implantom przywrócona zostaje nie tylko estetyka, ale także funkcja narządu żucia.

Leczenie implantologiczne jest zwykle dwuetapową procedurą - pierwszy etap to umieszczenie implantu w kości, natomiast drugi to przykręcenie ostatecznej odbudowy na implantach po okresie gojenia, który trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany jest przez chirurga albo periodontologa, zaś ostateczną odbudowę protetyczną wykonuje protetyk i laboratorium protetyczne. Współpraca między różnymi specjalistami jest niezwykle ważna, aby można było osiągnąć optymalne wyniki leczenia zarówno od strony klinicznej, jak i estetycznej.

Leczenie z wykorzystaniem systemu SimPlant zapewnia dodatkowe korzyści. Na System SimPlant składa się oprogramowanie oraz szablony chirurgiczne. Dzięki programowi SimPlant chirurg może dokładnie przygotować zabieg chirurgiczny. Opracowywany jest plan idealnego umiejscowienia implantów, zarówno w postaci obrazu dwuwymiarowego (2D), jak i trójwymiarowego (3D), biorąc pod uwagę aspekty kliniczne oraz estetyczne. Wizualizacja planu jest prostym środkiem służącym poprawie komunikacji między różnymi lekarzami/specjalistami, a także sposobem przedstawienia umiejscowienia implantów podczas zabiegu. Szablony SurgiGuide to indywidualnie wykonane wzorniki chirurgiczne. Jest to precyzyjny systemem, który podczas zabiegu wiernie odwzoruje pozycję implantu zaplanowaną wcześniej z pomocą programu SimPlant. Szablony te chronią chirurga przed niemiłymi niespodziankami w czasie zabiegu, a pacjentów przed rozczarowaniem po operacji!

Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu SimPlant:

  • Lepsze przygotowanie do zabiegu - zarówno lekarza, jak i pacjenta
  • Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta
  • Skrócenie czasu zabiegu
  • Przewidywalność kosztów leczenia - brak późniejszych "niespodzianek" finansowych
  • Dzięki dokładnemu planowaniu możliwość uniknięcia konieczności przeszczepu kości w niektórych przypadkach